Doe mee als...

coöperant

 • Je koopt één of meer aandelen van 250 €
  (geen in- of uitstapkosten);


 • daarmee ben je aandeelhouder met volwaardig stemrecht op de algemene ledenvergadering


 • en eveneens mede-eigenaar van Navitas Energie cvso.


 • Elke coöperant heeft één stem, ongeacht haar of zijn aantal aandelen.


 • Als de winst het toelaat wordt er dividend uitgekeerd, max. 6%.vrijwilliger

 • Je zet je actief in voor Navitas Energie. Bijvoorbeeld door anderen enthousiast te maken, door foldertjes te verspreiden, foto’s te maken voor de website, het nieuws bijhouden, berichtjes schrijven voor onze website of social mediakanalen, de nieuwsbrief verzorgen…


 • Je bepaalt zelf hoe je je engageert en hoeveel energie je er in steekt


 • Als vrijwilliger kan je bovendien deelnemen aan een werkgroep en zo Navitas Energie mee vormgeven


sympathisant


 • Je meldt je aan voor onze nieuwsbrief


 • Je volgt Navitas Energie op Facebook en LinkedIn en je deelt, reageert op of liket onze berichten


 • Je verwijst anderen naar deze website

 

 • Je vertelt enthousiast over Navitas Energie en burgerenergie aan anderen


 • En misschien word je later ook nog coöperant..