NAVITAS Energie


 Als burgercoöperatie realiseren wij projecten rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.


Samen pakken we het klimaatprobleem
en onze afhankelijkheid van dure internationale fossiele brandstoffen aan
door lokaal onze eigen hernieuwbare energie op te wekken.


Zonnepanelen op Den Amer...


Samen met de stad Diest en onze zustercoöperatie Ecopower leggen we zonnepanelen op Den Amer in Diest.


Op het einde van de zomer zullen 450 panelen gelegd worden, die zowel het Den Amer als het stadhuis van zonnestroom zullen voorzien. 


...en op site Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem!


Samen met de stad Scherpenheuvel-Zichem en wederom  samen met  Ecopower leggen we zonnepanelen op de Sporthal naast CC Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem.

Beide gebouwen zullen deze zonnestroom afnemen.


Meer details volgen nog...

wie we zijn?


Navitas Energie investeert lokaal in projecten van hernieuwbare energie productie. Wij werken aan zonnepanelen op grote en kleine daken, aan windprojecten en jawel hoor: ook aan een waterkrachtcentrale!

Lees meer over ons.

doe je mee?


Een coöperatieve organisatie draait op vrijwilligers die met hun tijd, energie, kennis en kunde bijdragen aan het geheel.


Dat kan je doen als coöperant, maar ook als sympthisant of vrijwilliger kan je je steentje bijdragen. We zijn altijd op zoek naar burgers die af en toe een handje willen toesteken, maar ook naar specifieke vaardigheden (financiële en technische kennis) om de vele administratieve en projectmatige taken die het beheer van onze coöperatie met zich brengt in goede banen te leiden.


Al wie zich geroepen voelt is welkom!

waar vind je ons?


Hier natuurlijk. Veel van onze informatie vind je immers op deze website. Maar ook op Facebook en LinkedIn laten we geregeld van ons horen. Of schrijf je in op onze nieuwsbrief.


We houden geregeld infosessies, zowel digitaal als live.


Een agenda voor het najaar - zowel live als online infosessies volgt nog.