Investeer mee in een windturbine


Met gepaste trots stellen we ons eerste project voor. En wat voor één!

 

Samen met drie andere Vlaamse burger-coöperaties - Campina Energie (Kempen), Stroomvloed (Oost-Vlaanderen) en
Vlaskracht (West-Vlaanderen) investeren we in een bestaande operationele windturbine die
jaarlijks 8.500 MWh elektriciteit genereert.

Met zijn vermogen van 3.4 MW levert de turbine zo elektriciteit voor 2.400 gezinnen. En genereert hij een jaarlijkse reductie van 4.000 ton CO2, oftewel het equivalent van een jaar werk voor 200.000 bomen.


Met deze investering komt deze windmolen zo (via de burgercoöperaties) voor 50% in handen van de burger. 12,5% van de financiële opbrengsten zullen naar Navitas Energie vloeien.


En dat is nog maar het begin. Want deze investering is ook het startschot van een structurele samenwerking van de 4 coöperaties met Eneco, een van de grootste windenenergie-ontwikkelaars van ons land.


Samen met en voor onze in totaal meer dan 2.600 coöperanten gaan we de volgende jaren nog meer lokale windenergieprojecten realiseren die ons minder afhankelijk maken van dure buitenlandse (fossiele) brandstoffen. Zo zetten we onze schouders onder een versnelde energietransitie waarbij elke burger de kans krijgt om mede-eigenaar te zijn van de installaties en zo ook het financieel rendement te verkrijgen. Onder het motto: samen de lasten en de lusten!


Coöperant worden van Navitas Energie cvso: dat is goed voor het milieu, goed voor het klimaat, goed voor de mens, en goed voor de portemonnee.


Om deze turbine aan te kopen lanceren de vier burgercoöperaties elk een kapitaalsoproep. Navitas Energie zal 1680 aandelen uitgeven voor in totaal 420.000 euro. Je kan intekenen op maximaal 20 aandelen.

 

Wil je mee investeren in dit project en mede-eigenaar worden?